Proč je Golfský proud pro nás tak důležitý


Již na Å¡kole jsme se uÄili, že i v mořích a oceánech existují proudy, které odvádí vodu z jedné oblasti do druhé. Ty mají délku Äasto tisíce kilometrů, a mnoho moÅ™ských živoÄichů je na nich dokonce závislých, aÅ¥ už kvůli potravÄ› Äi migraci. SamozÅ™ejmÄ› nÄ›které z nich jsou známÄ›jší než jiné. Mezi tÄ›mi, o kterých slyÅ¡el nejspíš každý z nás, hraje bezesporu prim Golfský proud. Ten najdeme ve východní Äásti Atlantského oceánu, kdy pÅ™ivádí vodu z tropických rovníkových oblastí prakticky až k polárnímu kruhu. Jedná se o velký a silný proud, který má důsledky nejen na moÅ™i, ale dokonce i na pevninÄ›. Jeho vliv můžeme pozorovat dokonce i v naší zemi.

 

mořské proudy mají vliv i na pevninu

 

Pravdou totiž je, že klima zejména v pobÅ™ežních státech je velmi závislé na teplotÄ› vody v moÅ™i. Proto například na ostrovech mají chladnÄ›jší léta a teplejší zimy. V tomto případÄ› pak konstantní přívod teplé vody z tropů znamená, že je u nás i v zimÄ› mnohem vyšší teplota, než by tomu bylo jinak. SamozÅ™ejmÄ›, jeho vliv nesahá pÅ™es celou Eurasii, avÅ¡ak vidíme jej v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› Evropy. Abychom si uvÄ›domili, jak moc naÅ¡e klima ovlivňuje, staÄí říci, že naÅ¡e republika se nachází na stejné zemÄ›pisné šířce jako Kanada. A vidíme, že rozdíl v letních i zimních teplotách je zde skuteÄnÄ› markantní.

 

zneÄiÅ¡Å¥ování ovzduší je velký problém

 

V souvislosti s tím se tak nabízí otázka, co by se stalo, kdyby z nějakého důvodu přestal fungovat. Může to způsobit například tání ledovců v Arktidě, které vodu ochladí natolik, že přemůže i vliv Golfského proudu. Asi není třeba říkat, že následky nejen pro mořský život, ale i pro nás lidi by byly, když už ne katastrofální, pak rozhodně velmi těžké. A přitom vzhledem k tomu, že se tempo tání ledovců neustále zvyšuje, to není až tak nerealistický scénář.

 

Lidé by si tedy měli uvědomit, jak je na naší planetě příroda provázaná, a že bychom se měli snažit narušit tuto rovnováhu co nejméně, nebo na to ošklivě doplatíme.