Jak vzniká rakovina kůže


Se stále lepšími diagnostickými metodami se nám daří mnohé choroby odhalit mnohem dříve, než se dostanou do stadia, kdy už na ně není léku. To však bohužel neplatí ani zdaleka o všech. Jedním z klasických případů je pak rakovina kůže.

 

Jde o nekontrolované bujení kožních bunÄ›k, které vede k nádorům, které se pozdÄ›ji rozšíří i do naÅ¡ich orgánů. V případÄ›, že není léÄena, konÄí obvykle smrtí. A ani léÄba není vždy úspěšná – záleží na rozsahu a stádiu rakoviny.

 

Je tedy jasné, že v tomto případÄ› je rozhodnÄ› prevence lepší, než léÄba. Ta navíc ani není nijak složitá. Bohužel, mnoho lidí o ní neví, případnÄ› ji nedodržují s tím, že jim se nic nestane. Opak vÅ¡ak bývá Äasto pravdou. Není tedy na Å¡kodu si zásady prevence pÅ™ipomenout.

 

rakovinné léze na kůži

 

Zde si musíme napÅ™ed uvÄ›domit, jaká je nejÄastÄ›jší příÄina rakoviny kůže. AÄ se to může zdát zvláštní, je to sluneÄní záření. Když si vÅ¡ak uvÄ›domíme, že Slunce je ve skuteÄnosti obří nestínÄ›ný jaderný reaktor, zaÄne to dávat smysl.

 

SamozÅ™ejmÄ›, naÅ¡e tÄ›lo má proti nÄ›mu obranu – melanin. A ten nám staÄil, do té doby, než jsme zaÄali hromadnÄ› jezdit na dovolené do jižních krajin. Není totiž divu, že Äím více na jih jdeme, tím je barva pleti tamÄ›jších obyvatel tmavší. Slunce je tam zkrátka mnohem silnÄ›jší, a naÅ¡e pokožka, urÄená pro podmínky mírného pásma, si s ním nedokáže příliÅ¡ dobÅ™e poradit.

 

při pobytu na Slunci je nutná ochrana

 

To ovÅ¡em neznamená, že bychom nemÄ›li jezdit na dovolené. Jen je potÅ™eba naší pokožce pomoci, aby zvýšený nápor sluneÄní radiace zvládla. Ideální jsou k tomuto úÄelu nejrůznÄ›jší opalovací krémy, ideálnÄ› s co nejvyšším ochranným faktorem.

 

Jistě, můžeme namítnout, že se neopálíme, avšak je potřeba si uvědomit, že opálení je jen snaha našeho těla se co nejrychleji ochránit před zvýšeným UV zářením. Nejedná se tedy o nic zdravého, bez ohledu na to, co nám tvrdí reklamy. Rozhodně je lepší mít bílou, ale zdravou kůži, než opálenou ale s rakovinou.