Manžel se mnou nemluví


S manželem jsme spolu posledních 9 let, máme dvÄ› dÄ›ti, 8 let a 6 let. Na Den matek jsem chtÄ›la jen volný den, chtÄ›la jsem, aby můj manžel vzal dÄ›ti nÄ›kam na den, abych mohla být sama doma a odpoÄívat. Místo toho sehnal mnÄ› a dÄ›tem lístky na zábavný den. Byla to legrace a já i dÄ›ti jsme se dobÅ™e bavili, ale naÅ¡tvalo mÄ›, že mi dal pravý opak toho, o co jsem žádala. Můj manžel chtÄ›l ke dni otců také volný den, aby mohl zůstat doma a hrát celý den. Neustále hraje s přáteli, vrátí se domů z práce, možná stráví Äas mezi tím a veÄeří s dÄ›tmi, než půjde na pár hodin hrát hry.

s

Místo toho jsem jemu a dÄ›tem sehnala lístky na jinou zábavu hodinu daleko s tunou žetonů. Karty jsem mu dala bÄ›hem sobotní veÄeÅ™e, aby on a dÄ›ti mohli brzy odejít a strávit celý den hraním si s nimi. Dostala jsem svůj volný den a on a dÄ›ti si spoleÄnÄ› vytvoÅ™ili spoustu vzpomínek. On a já jsme se pohádali, když Å¡ly dÄ›ti spát, zlobil se, že jsem ignorovala, co chtÄ›l ke Dni otců, zlobila jsem se, že nevidÄ›l, že mi udÄ›lal totéž na Den matek. Od té doby mÄ› ignoruje a nepÅ™ijímá mé omluvy.

procházka

Ignorovala jsem přání mého manžela mít volný den a teÄ se nebavíme. Lépe Å™eÄeno on se se mnou nebaví a mÄ› to hroznÄ› moc mrzí, ale vůbec nevím, jak se mu mám omluvit a co s tím mám dÄ›lat. Uznávám, že jsem udÄ›lala chybu, ale každý pÅ™ece dÄ›lá chyby a chybovat je lidské. Takhle se mu to snažím vysvÄ›tlit, jenže on mÄ› pokaždé neslyší a zaÄne mÄ› ignorovat, takže se cítím fakt Å¡patnÄ› a je mi to hodnÄ› líto. ChtÄ›la bych, abychom byli jako pÅ™edtím a abychom nemuseli být v tiché domácnosti. Takové prostÅ™edí se mi nelíbí a nemám ani dobrou náladu. Svého manžela samozÅ™ejmÄ› miluji a nechci se s ním jenom tak úplnÄ› zbyteÄnÄ› hádat, je to Å¡koda. Pořád na to myslím a pÅ™emýšlím, jak to mám napravit, aby už se na mÄ› prostÄ› nezlobil a bylo to v pohodÄ›.