Chcete darovat krev nebo krevní plazmu – Co je třeba vědět ještě před odběrem a jak se připravit?


Chtěli byste udělat dobrý skutek a někomu pomoci? Možností je mnoho, ale pokud chcete rovnou zachraňovat životy, darujte krev nebo krevní plazmu. 

Chcete darovat krev nebo krevní plazmu – Co je tÅ™eba vÄ›dÄ›t jeÅ¡tÄ› pÅ™ed odbÄ›rem a jak se pÅ™ipravit? 

NÄ›kdo chce pomáhat a chce zachraňovat lidské životy, nÄ›koho na myÅ¡lenku darovat krev nebo plazmu pÅ™ivedou i odmÄ›ny, které mají právÄ› dárce pÅ™ilákat do zdravotnických zařízení. Dárcovství má smysl, právÄ› proto, že krev i plazma v nemocnicích Äasto chybí, snaží se zdravotníci a zdravotnická zařízení, ale i mnohé pojiÅ¡Å¥ovny nalákat lidi, aby pÅ™iÅ¡li darovat, vÅ¡emožnými bonusy. Za odbÄ›r krevní plazmy můžete dostat na mnohých místech i finanÄní odmÄ›nu. AÅ¥ už se rozhodnete pro dárcovství z jakéhokoliv důvodu, jistÄ› to má obrovský smysl a bude vás těšit dobrý pocit, že jste nÄ›komu pomohli, tÅ™eba i zachránili životy. Kdo ale darovat může a kdo ne? A je rozdíl mezi odbÄ›rem krve a plazmy? 

darování krve

Kdo může darovat a jak se na odběry připravit? 

NÄ›kdo, kdo nikdy krev ani plazmu nedaroval, může být z prvního odbÄ›ru nervózní, ale opravdu to nic není. Ani jeden z odbÄ›rů nebolí, navíc vyÅ¡kolený personál v každém z odbÄ›rových zařízení je ochotný a se vším vám pomůže a poradí. Darovat může jít kdokoliv, kdo má minimálnÄ› osmnáct let a není mu více než pÄ›taÅ¡edesát let. Minimální váha musí být padesát kilogramů a dále se hodnotí zejména zdravotní stav dárce. SamozÅ™ejmÄ›, že dárce nesmí trpÄ›t žádným závažným nebo infekÄním onemocnÄ›ním, pÅ™ed každým odbÄ›rem ale dárce prochází základními krevními testy a prohlídkou. 

Již den pÅ™ed odbÄ›rem je nutné dbát na dostateÄný pitný režim, dárce by se mÄ›l rovněž vyhýbat zejména hodnÄ› tuÄným pokrmům. Strava by mÄ›la být lehká a vyvážená, je tÅ™eba pÅ™ed odbÄ›rem i po odbÄ›ru dodat tÄ›lu vitamíny. Pitný režim je ale nejdůležitÄ›jší. 

odběr krve

Krev nebo plazmu? 

Pokud se do záchrany lidských životů budete chtít zapojit co nejvíce, můžete darovat obojí a to vždy v urÄitém intervalu. Jinak platí, že odbÄ›r krve trvá opravdu jen pár minut, zatímco plazma se odebírá zhruba jednu hodinu, protože jde o nároÄnÄ›jší proces odbÄ›ru. Po odbÄ›ru krve se ale tÄ›lo regeneruje dva až tÅ™i týdny, po odbÄ›ru krevní plazmy je ale tÄ›lo v pořádku již bÄ›hem dvou až tří dnů. I proto je možné krevní plazmu darovat ÄastÄ›ji.